Lớp Học excel cơ bản cho người mới bắt đầu

Lớp Học excel cơ bản cho người mới bắt đầu nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về Excel của Microsoft. Sau khóa học học viên có thể áp dụng cho các công việc yêu cầu bảng tính như: lập bảng lương, dữ toán kinh phí, thu chi….

Mục tiêu của lớp học excel cơ bản nhằm hệ thống lại cho học viên các kiến thức về tin học văn phòng 2007, hoặc 2010, 2003. Lớp học excel cơ bản tạo điều kiện cho học viên thực hành với các bài thực hành sát với thực tế giúp học viên tự tin với khả năng tin học văn phòng khi đi làm.

lop hoc excel co ban

NỘI DUNG LỚP HỌC EXCEL CƠ BẢN ĐÀO TẠO:
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU VỚI MS EXCEL

I. Giới thiệu giao diện Microsoft Excel
- Khởi động và thoát MS Excel
- Tạo tệp tin mới, Lưu tệp tin, Mở tệp tin đã có.
- Một số nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo, làm việc với bảng tính Excel
- Hướng dẫn cách nhập dữ liệu Excel theo các kiểu gõ tiếng Việt

II. Định dạng bảng tính
- Định dạng Font: Kiểu chữ, Size chữ, màu chữ…
- Kẻ bảng trong Sheet.
- Chèn,xóa, thay đổi độ rộng cột, hàng trong Excel. Cách ẩn/Hiện cột, hàng trong Excel
- Tô màu cho bảng tính, tô màu xen kẽ các hàng trong bảng tính.
- Trình bày bảng tính theo các hình thức khác nhau.

III. Làm việc trên bảng tính Excel
- Tạo và chỉnh sửa bảng tính.
- Tìm hiểu các kiểu Dữ liệu chính trong Excel&Cách thiết lập các kiểu định dạng trên máy tính.
- Các loại địa chỉ trong Excel và cách sử dụng
Khi nào sử dụng địa chỉ tương đối? Khi nào sử dụng địa chỉ tuyệt đối? Khi nào sử dụng địa chỉ hỗn hợp?
- Tuyệt chiêu sử dụng các kiểu địa chỉ một cách chính xác.
- Kỹ thuật Xử lý nhanh trên bảng tính Excel

khoa hoc excel co ban

CHƯƠNG 2 – CÔNG THỨC VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁC NHÓM HÀM TRONG EXCEL
-NHÓM HÀM LOGIC: AND, OR, XOR, NOT.
-NHÓM HÀM TOÁN HỌC CƠ BẢN: INT, MOD, DIV, SQRT,TRUNC, PRODUCT, POWER, ROUND,…
- NHÓM HÀM THỐNG KÊ:
-Công thức và cách sử dụng hàm VLOOKUP, HLOOKUP trong các kiểu dò tìm Chính xác và Tương đối chính xác.
Và các Bài tập ứng dụng hay nhất và thực tế nhất liên quan đến việc áp dụng nhóm hàm Tham chiếu (dò tìm) trong thực tế.

CHƯƠNG 3 – VẼ ĐỒ THỊ TRONG EXCEL
- Các kiểu đồ thị trong Excel
- Cách vẽ đồ thị trong Excel
- Các thao tác hiệu chỉnh đồ thị trong Excel

CHƯƠNG 4 – LỌC DỮ LIỆU TRONG EXCEL

CHƯƠNG 5 – TẠO PIVOT TABLE TRONG EXCEL

CHƯƠNG 6 – TỔNG HỢP
- Chèn các ký tự đặc biệt
- Chèn liên kết, kết nối dữ liệu trong Excel
- Bảo vệ bảng tính bằng cách thiết lập mật khẩu (Cho sheet, cho cả workbook…) & Tính năng Chia sẻ bảng tính.
- Tổng hợp các thủ thuật Excel hay
- In ấn bảng tính Excel (Theo vùng tính, worksheet,…)

Tiêu chí đào tạo tại Tin học ĐỨC Minh
- Cam kết kèm cặp như gia sư
- Thời gian học linh động, tự chọn
- Không hề phát sinh thêm trong khóa học
- Đào tạo đến khi học viên thành thạo
- Đăng ký được học ngay
- Được phát giáo trình khi đến học
- Học viên được bảo lưu chương trình học – chuyển đổi ca học cho phù hợp với công việc của mình.

Kết thúc khóa học excel cơ bản, mọi học viên có thể nắm bắt được mọi kĩ năng và có thể tự tin làm được mọi công việc về excel.