Cách gõ phân số trong Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản, có những lúc người sử dụng phải nhập phân số hoặc biểu thức…