Khoá học Excel cơ bản

Thời gian toàn khóa học: 7-10 buổi

Lịch học: Linh động

Khai giảng: 30/12/2015

Kết thúc khóa học: 30/12/2015

sort_description: Khoá học Excel dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Học phí gốc: 1.600.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.120.000 VNĐ

Nội dung khoá học excel cơ bản

1. Giới thiệu tổng quan về Microsoft Excel

2. Những kiến thức căn bản về Microsoft Excel

3. Các thao tác trên Sheet

4. Tính toán căn bản

5. Các tính năng nâng cao: Bảo vệ tài liệu, tạo hiệu ứng đóng băng, thiết lập giá trị giới hạn ô, thiết lập số sheet và font chữ, cỡ chữ trong excel

6. Tổng hợp dữ liệu giữa các sheet

7. Chèn/ trộn/ nhúng dữ liệu vào Excel

8. Vẽ đồ thị trong Excel

9. Định dạng trang in và in ấn

10. Tính toán (+) (-) (*) (/) và cách trộn ô

11. Thực hành với các hàm cơ bản trong excel:

- Nhóm hàm điều kiện: IF, SUMIF, COUNTIF,…

- Nhóm hàm thống kê: RANK, SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK…

- Nhóm hàm LOGIC: AND, OR,…

- Nhóm hàm tìm kiếm: VOOKUP, HLOOKUP

12. Sắp xếp dữ liệu, tính tổng theo nhóm và lọc dữ liệu

13. Nhóm hàm chuỗi: Hàm LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, VALUE,…

14. Nhóm hàm ngày tháng: Hàm date, day, weekday, month, year, today, now,…

15. Nhóm hàm thời gian: Hàm SECOND, MINUTE, HOUR, TIME,…

16. Cách sử dụng hàm trong tính toán: Hàm INT, MOD,…

17. Hướng dẫn xử lý bài tập tổng hợp kết hợp các hàm đã được học, chia sẻ một số thủ thuật thừng dùng trong khoá học excel.

Thong ke