Khoá học Word (cơ bản - nâng cao)

Khoá học Word với hình thức dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Khoá học Excel cơ bản

Khoá học Excel dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Khoá học Excel nâng cao

Khoá học Excel nâng cao dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, ĐẢM BẢO THÀNH THẠO MỚI KẾT THÚC

Khoá học Powerpoint

Khoá học Powerpoint dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Khoá học Word + Excel + Powerpoint

Khoá học Word+Excel + Powerpoint dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, ĐẢM BẢO THÀNH THẠO MỚI KẾT THÚC

Khoá học Word + Excel

Khoá học Word+Excel dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Thong ke