Khoá học Word + Excel + Powerpoint

Thời gian toàn khóa học: 20-25 buổi

Lịch học: Linh động

Khai giảng: 30/12/2015

Kết thúc khóa học: 30/12/2015

sort_description: Khoá học Word+Excel + Powerpoint dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, ĐẢM BẢO THÀNH THẠO MỚI KẾT THÚC

Học phí gốc: 3.100.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 2.170.000 VNĐ

Nội dung khoá học Word

1. Giới thiệu tổng quan về Microsoft Word

2. Những kiến thức căn bản về Microsoft Word: giới thiệu thanh công cụ, các định dạng căn bản, sử dụng phím tắt,…

3. Một số thao tác trong soạn thảo văn bản: mở, đóng, tạo, lưu văn bản, sao chép, di chuyển,…

4. Định dạng văn bản: định dạng font, cỡ chữ, khoảng cách, đường viền,…

5. Chèn ngày tháng hiện tại, ký tự đặc biệt và đánh số trang tự động

6. Chèn trang ảnh nghệ thuật và ghi chú

7. Đặt tab cho đoạn văn bản

8. Làm việc với bảng biểu

9. Trộn thư trong Word

10. Đánh dấu đầu dòng, tự động tạo tiêu đề đầu trang, cuối trang và đặt phím gõ tắt

11. Chia cột báo và tạo chữ to đầu đoạn

12. Chèn, nhúng 1 đối tượng vào Word

13. Tạo chú thích và tạo ghi chú

14. Tạo mục lục tự động

15. Định dạng trang in và in ấn

16. Hướng dẫn xử lý bài tập tổng hợp, kết hợp các kiến thức đã học vào một văn bản hoàn chỉnh

 

Nội dung khoá học excel cơ bản

1. Giới thiệu tổng quan về Microsoft Excel

2. Những kiến thức căn bản về Microsoft Excel

3. Các thao tác trên Sheet

4. Tính toán căn bản

5. Các tính năng nâng cao: Bảo vệ tài liệu, tạo hiệu ứng đóng băng, thiết lập giá trị giới hạn ô, thiết lập số sheet và font chữ, cỡ chữ trong excel

6. Tổng hợp dữ liệu giữa các sheet

7. Chèn/ trộn/ nhúng dữ liệu vào Excel

8. Vẽ đồ thị trong Excel

9. Định dạng trang in và in ấn

10. Tính toán (+) (-) (*) (/) và cách trộn ô

11. Thực hành với các hàm cơ bản trong excel:

- Nhóm hàm điều kiện: IF, SUMIF, COUNTIF,…

- Nhóm hàm thống kê: RANK, SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK…

- Nhóm hàm LOGIC: AND, OR,…

- Nhóm hàm tìm kiếm: VOOKUP, HLOOKUP

12. Sắp xếp dữ liệu, tính tổng theo nhóm và lọc dữ liệu

13. Nhóm hàm chuỗi: Hàm LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, VALUE,…

14. Nhóm hàm ngày tháng: Hàm date, day, weekday, month, year, today, now,…

15. Nhóm hàm thời gian: Hàm SECOND, MINUTE, HOUR, TIME,…

16. Cách sử dụng hàm trong tính toán: Hàm INT, MOD,…

17. Hướng dẫn xử lý bài tập tổng hợp kết hợp các hàm đã được học, chia sẻ một số thủ thuật thừng dùng trong khoá học excel.

 

Nội dung khoá học Powerpoint

1.Giới thiệu tổng quan giao diện Powerpoint

2.Hướng dẫn tạo mới 1 file trình diễn

3.Hướng dẫn tạo mới 1 slide

4.Trình diễn slide

5.Thao tác lưu, đóng, mở, tạo mới một slide, một file Powerpoint.

6.Thiết kế, xây dựng 1 slide

7.Chèn hình ảnh, smartart trong slide, định dạng hình ảnh, ghi chú hình ảnh....

8.Chèn video, bảng biểu, đồ thị trong slide, định dạng hình ảnh, ghi chú hình ảnh....   

9.Chèn tiêu đề đầu trang, cuối trang (header and footer) cho từng slide

10.Hướng dẫn tuỳ biến Theme cho bài thuyết trình,

11.Hướng dẫn sử dụng slide master trong Powerpoint

12.Sắp xếp bố cục slide hiệu quả bằng layout

13.Chèn các hiệu ứng, hoạt cảng cho cả slide, cho từng đối tượng, hiệu ứng đi vào, làm nổi, đi ra của từng đối tượng….

14.Tạo bộ nút lệnh trong Slide Powerpoint

15.Hướng dẫn kiểm tra chính tả, chèn nhận xét cho bài thuyết trình

16.Đặt mật khẩu chô file Powepoint

17.Trình chiếu, in ấn và xử lý lỗi trong khi trình chiếu

Thong ke