Khoá học Word (cơ bản - nâng cao)

Thời gian toàn khóa học: 5 - 7 buổi học

Lịch học: Linh động

Khai giảng: 30/12/2015

Kết thúc khóa học: 30/12/2015

sort_description: Khoá học Word với hình thức dạy kèm từng học viên, Thời gian học linh động và không giới hạn số buổi học, đảm bảo thành thạo mới kết thúc

Học phí gốc: 1.600.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.120.000 VNĐ

1. Giới thiệu tổng quan về Microsoft Word

2. Những kiến thức căn bản về Microsoft Word: giói thiệu thanh công cụ, các định dạng căn bản, sử dụng phím tắt,…

3. Một số thao tác trong soạn thảo văn bản: mở, đóng, tạo, lưu văn bản, sao chép, di chuyển,…

4. Định dạng văn bản: định dạng font, cỡ chữ, khoảng cách, đường viền,…

5. Chèn ngày tháng hiện tại, ký tự đặc biệt và đánh số trang tự động

6. Chèn trang ảnh nghệ thuật và ghi chú

7. Đặt tab cho đoạn văn bản

8. Làm việc với bảng biểu

9. Trộn thư trong Word

10. Đánh dấu đầu dòng, tự động tạo tiêu đề đầu trang, cuối trang và đặt phím gõ tắt

11. Chia cột báo và tạo chữ to đầu đoạn

12. Chèn, nhúng 1 đối tượng vào Word

13. Tạo chú thích và tạo ghi chú

14. Tạo mục lục tự động

15. Định dạng trang in và in ấn

16. Hướng dẫn xử lý bài tập tổng hợp, kết hợp các kiến thức đã học vào một văn bản hoàn chỉnh

Thong ke