Thuế đã có những vai trò gì đối với sự phát triển của nền kinh tế

22/06/2021 11:35

 

1. Công cụ huy động nguồn lực vật chất

- Lúc nền kinh tế thị phần tăng trưởng mạnh mẽ, Thuế sẽ trở nên 1 phương tiện góp rất nhiều trong nguồn ngân sách Nhà Nước. Nó sẽ là nguồn lực chính tạo nên vật chất cho Nhà nước. Thuế sẽ là phương tiện cốt yếu huy động nguồn lực tài chính tụ hội nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Và cũng là nguồn thu chính của Ngân sách nhà nước. Nền kinh tế phát triển và đạt hiệu suất hoạt động càng cao thì nguồn thu được từ Thuế càng nhiều.

>>> Xem thêm: các loại thuế chính trong Doanh nghiệp Việt Nam

2. Công cụ điều tiết kinh tế

- Bên cạnh là nguồn lực nguồn vốn, Thuế còn là một phương tiện giúp điều tiết kinh tế vĩ mô. Đối với nền kinh tế thị phần, chính sách về thuế chính là công cụ mà Nhà nước có thể sử dụng để điều tiết vĩ mô kinh tế. Điều này được xuất phát từ chính chức năng điều chỉnh của thuế; từ lợi ích phố hội mà Nhà nước có thể thực hiện nâng cao giảm thuế đối với thu nhập của cá nhân, Tổ chức. Giải pháp này nhằm mục đích kích thích hay tránh sự tăng trưởng của lĩnh vực chuyên ngành nghề khác nhau.

- Không những thế điều chỉnh chính sách thuế còn góp phần hình thành nên cơ cấu ngành nghề hợp lý theo đề xuất nền kinh tế trong từng giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Căn cứ theo đấy, Nhà nước sẽ thực hiện các chính sách thuế để thúc đẩy sự phát triển ngành quan trọng hay giữ vị mũi nhọn then chốt hay điều tiết tốc độ phát triển giữa các đơn vị quản lý với nhau để san bằng thị phần kinh tế.

3. Công cụ điều hoà thu nhập

- Dùng vai trò của thuế và chính sách thuế còn giúp điều hoà thu nhập hay thực hiện công bằng phường hội.

- Căn cứ theo chính sách và vai trò của Thuế, Nhà nước đã ảnh hưởng đến cung cầu thị phần. Từ đó điều chỉnh lại giai đoạn phân phối đầu vào đầu ra của nguồn lực hàng hoá thị trường, từ đó làm đổi thay thu nhập, phân phối công bằng phường hội. Thuế đã góp phần trực tiếp đến điều này. Chính sự đồng đẳng trong chính sách thuế của Nhà nước sẽ mang lại điều kiện tiện dụng hơn cho đa số mọi thành viên trong phường hội làm ăn, kinh doanh có hiệu quả và năng suất hơn.

- Thuế thể hiện vai trò phân phối, thực hiện lại thu nhập thông qua việc sử dụng tiền thuế để đưa vào sản xuất hàng hoá dịch vụ công nhằm dùng cho tiêu chuyên dụng cho phường hội. ngoài ra, 1 phần tiền thuế được nhà nước sử dụng để trợ cấp, điều hoà thu nhập trong thị trấn hội.

4. Công cụ rà soát, kiểm soát

- Bên cạnh những vai trò của thuế nêu ở trên, Thuế còn là công cụ hữu hiệu để rà soát, kiểm soát các Doanh nghiệp. Bằng việc kê khai thuế, cơ quan thuế có thể thuận tiện kiểm soát được tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. Từ đó cơ quan thuế có thể phát hiện được những vấn đề ăn gian trong TM hay tình trạng trốn thuế, lậu thuế hay khai báo sai tình hình thực tế sản xuất. Thông qua công cụ này giúp góp phần tránh những trái luật, chấn chỉnh lại hoạt động sxkd, nâng cao vai trò rà soát, giám sát của cơ quan thuế đối với những cá nhân, Công ty.

>>> Xem thêm: Tối ưu hoá số thuế phải nộp bằng phương pháp nào???

Kế toán Đức Minh chúc mọi người thành công!

 

 

Thong ke