Có những hình thức nào để tính lương cho công nhân

22/06/2021 11:35

 

1. Các phương pháp phân loại tiền lương

- Có đầy đủ loại lao động khác nhau trong các Tổ chức và để dễ dàng cho công tác điều hành và định khoản lương kế toán cần phải thực hiện phân loại theo các nhóm sau:

1.1. Phân loại tiền lương theo thời gian lao động

  • Lương thường xuyên: Là đa số số tiền lương trả cho nhữngngười lao động thường xuyên có trong danh sách lương của Doanh nghiệp.
  • Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho nhữngngười lao động làm việc theo kiểu tạm thời mang tính chất thời vụ.

1.2. Phân loại tiền lương theo quan hệ với quá trình sản xuất

  • Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho nhữngcông nhân trực tiếp tham dự sản xuất chính, là phòng ban công nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham dự vào công đoạn sản xuất sản phẩm và thực hiện cáclao vụ DV.
  • Lương gián tiếp: là phần lương trả cho cácngười lao động tham gia gián tiếp vào sản xuất, hay là bộ phận cácngười lao động tham dự 1 phương pháp gián tiếp vào nhữnggiai đoạn sản xuất kinh doanh của Cty như phòng ban kĩ thuật, giám sát, quản lý, hành chính, kế toán,…(91%)

2. Hình thức tính tiền lương

2.1. Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ.

- Tiền lương theo tháng là khoản tiền lương trả cố định theo định kì hàng tháng cho người làm cố định được quy định trong hợp đồng, tháng lương, bậc lương căn bản do nhà nước quy định.

- Tiền lương ngày là khoản tiền lương trả cho 1 ngày làm việc và được xác định bằng phương pháp lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.

- Tiền lương giờ là tiền lương trả cho 1 người làm việc và tính bằng cách thức lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.

2.2. Tiền lương tính theo sản phẩm

- Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp là khoản tiền lương phải trả cho công nhân được tính trực tiếp cho sản phẩm công nhân đã hoàn tất theo đúng quy cách thức , kích cỡ, chất lượng và đơn giá tiền lươngtheo sản phẩm đã được quy định.

- Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp là khoản tiền lươngtrả cho công nhân ở phòng ban điều khiển cácloại trang bị, máy móc hoặc vận chuyển nhữngnguyên nguyên liệu hay thành phẩm.

- Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng có phạt là khoản tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp, ngoài ra sẽ được thưởng thêm nếu chất lượng tốt, năng suất cao và tối ưu được khoản chi phí như: vật tư, nhiên liệu,...và sẽ bị phạt lúc vi phạm nhữnglỗi theo cácquy định của Công ty.

2.3. Tiền lương tính theo quỹ tiền lương

- Là toàn bộ tiền lương phải trả cho công nhân chỉ mất khoảng làm việc mà Doanh nghiệp đã quy định cho họ theo hợp đồng bao gồm lương chính, phụ cấp cácloại.

- Tiền lương chính là tiền lương phải trả bao gồm lương cơ bản nhân hệ số tiền lương cộng nhữngkhoản phụ cấp theo lương cộng tiền mức thưởng cộng tiền làm thêm giờ.

- Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động ko làm nghiệp vụ kinh tế - chính nhưng vẫn được lợi lương theo chế độ quy định.

*Lương làm thêm giờ :

Lương ngoài giờ = Đơn giá lương giờ x Tỉ lệ tính lương ngoài giờ

Đơn giá lương giờ = Tổng lương / 200 giờ

Tỉ lệ lương ngoài giờ làm:

- Ngoài giờ hành chính: 150%

- Ngày nghỉ (Thứ 7, chủ nhật): 200%

- Ngày lễ, tết = 300%

 

Thong ke