Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Sản xuất

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Sản Xuất

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học thực hành)

Khoá học được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đảm bảo học thành nghề mới kết thúc

Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học từ đầu)

Khoá học đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đảm bảo dạy thành nghề mới kết thúc

Thong ke