Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học thực hành)

Khoá học được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đảm bảo dạy thành nghề mới kết thúc khoá học

Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học từ đầu)

Khoá học được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đảm bảo dạy thành nghề mới kết thúc khoá học

Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Thong ke