Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học thực hành)

Khoá học đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đảm bảo đã học là thành nghề

Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học từ đầu)

Khoá học đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, cam kết thành nghề mới kết thúc khoá học

Thong ke