Kế toán xây dựng có những đặc thù riêng gì?

22/06/2021 11:35

1. Đặc điểm của kế toán xây dựng

-Làm 1 kế toán trong DN xây dựng, xây lắp bạn cần biết kế toán có những đặc điểm cụ thể sau:

+ Lúc đã trúng thầu công trình mà Tổ chức tham dự thầu, đã có giá trị và khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán sẽ dựa vào dự toán đã trúng thầu để tiến hành bóc tách chi phí hạch toán. Bóc tách chi phí này nhằm mục đích hiểu rõ chi phí trong dự toán dự án để kế toán định khoản cho chính xác.

+ Ở xây dựng, mỗi một công trình, một hạng mục đi kèm có một dự toán biệt lập. Từ đấy bóc tách chi phí cho từng công trình riêng. Điểm dị biệt với định khoản trong kế toán thương mại DV là chi phí của dự án nào thì tập kết vào trị giá dự án đó. các loại chi phí được tập hợp, cấu thành nên giá thầu của mỗi công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán được bộ phận kỹ thuật cung cấp. Căn cứ theo chi phí đấy để kế toán xác định giá vốn để đưa vào hạch toán cho dự án theo từng khoản mục chi phí.

+ Chi phí của từng công trình được chia theo khoản mục cụ thể là: Nguyên nguyên liệu chính; nhân công; máy thi công; chi phí quản lý chung…

+ Chi phí nguyên vật liệu: Kế toán phải căn cứ vào định mức tiêu hao trong dự toán để bóc tách khối lượng các vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho dự án đó.

+ Chi phí nhân công: bạn cần căn cứ dựa vào khối lượng công việc hay ngày công, bậc thợ để xác định số lao động và lương bổng thoe từng dự án và thời gian thực hiện công trình.

+ Với chi phí máy thi công: các bạn cần dựa vào các loại máy, ca máy để tính ra mức tiêu hao nhiên liệu, lương người lao động và khấu hao máy móc.

+ Chi phí điều hành chung: Kế toán có thể tụ hội và phân bổ cho từng dự án theo mức tỷ lệ nguyên vật liệu chính hoặc theo nhân công.

- Với đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng của mỗi nơi khác nhau. bởi thế kế toán phải biết vận dụng đúng giá hợp lý cho mỗi công trình ở 1 thành thị, địa điểm khác nhau. cùng lúc căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư; ngày công… chứ không xác định theo trị giá.

- Một dự án xây dựng thường kéo dài nhiều kỳ kế toán, bởi vậy kế toán cần chú ý lúc tập hợp chi phí. Kế toán nên theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng như chi phí vật tư xuất cho từng dự án.

- Xuất vật tư thì kế toán cần lưu ý phải phù hợp với định mức theo dự toán từng dự án.

- Lúc dự án hoàn tất phải có biên bản nghiệm thu tất cả công trình hoặc từng hạng mục.

- Khi biên bản nghiệm thu hoàn tất và bàn giao công trình thì phải xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu dự án.

2. Công việc của kế toán xây dựng

+ Lập bảng lương và theo dõi nhân lực theo tiến độ công trình thực tế thi công

+ tập kết và phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng hạng mục dự án, từng dự án cụ thể.

+ Theo dõi chi tiết những loại chi phí máy móc, nhân lực máy theo từng công trình biệt lập.

+ tụ hội và phân bổ chi phí và tính giá thành cho từng dự án, hạng mục;

+ gánh vác lập Báo cáo thuế hàng tháng, quý. cùng lúc lập BCTC cuối năm

+ Theo dõi doanh thu hoàn tất cũng như chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục xây dựng.

+ Lập báo cáo tài chính nội bộ để tạo ra yêu cầu của điều hành, cấp trên.

sắp xếp chứng từ, lưu trữ hồ sơ, hoá đơn, dự toán, những quyết toán hay biên bản nghiệm thu, bàn giao, hợp đồng…

+ không những thế kế toán cần có khả năng hiểu và giải trình được số liệu của từng công trình, hạng mục với những cơ quan thuế kho có đề nghị thanh tra, quyết toán thuế.

Công việc của kế toán trong Tổ chức xây dựng, xây lắp là vậy. bạn có thể tham gia ngay 1 khoá học kế toán xây dựng tại Viện đào tạo kế toán Đức Minh để nắm được cụ thể những công việc của kế toán, hiểu bản tính công việc, bí quyết hạch toán chi tiết nhất. Đến với Đức Minh bạn sẽ được trải nghiệm công việc kế toán thực tế trên chứng từ thực của Tổ chức. Hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm ngay hôm nay!

 

Thong ke