Một vài kinh nghiệm giúp bạn tiết kiệm chi phí trong kinh doanh

22/06/2021 11:35

1. Tiết kiệm chi phí về nguyên vật liệu

- Chi xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và những khoản chi về lắp đặt thiết bị, chi đền bù trong xây dựng , chi đầu tư khác,.. đã nằm trong tài chính đảm trách. các khoản mà Doanh nghiệp phải chi cho chuyện gia dùng cho những dự án xây dựng cơ bản hoặc dự án nghiên cứu khoa học, đào tạo thuộc các nguồn kinh phí khác đài thọ, nên ko được tính là chi phí kinh doanh.

- Đối với những khoản chi về nguyên, nhiên vật liệu, thường nhật những khoản này thường được chiếm tỷ trọng to trong chi phí sản xuất – kinh doanh về giá thành sản phẩm, nếu như tiết kiệm những khoản chi phí này sẽ có tác dụng rất lớn đến hạ giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu phụ thuộc vào hai nhân tố: số lượng nguyên nguyên liệu tiêu hao và giá cả nguyên vật liệu. Phải xây dựng được những định múc kinh tế - công nghệ, như các định mức về tiêu hao vật tư tiên tiến, thích hợp Công ty và đặc điểm kinh tế - công nghệ cho phép.

2. Tiết kiệm chi phí về cần lao và lương thuởng

- Để tiết kiệm chi phí vê lao động, DN cần xây dựng mức là công nghệ và hợp lý đến từng người, từng bộ phận, từng phòng ban và định mức tổng hợp thích hợp với các thông tin liên hệ mà Nhà nước đã chỉ dẫn và ban hành. các Doanh nghiệp, tổng DN thuộc thực hiện việc đăng ký định mức cần lao với những cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quyết định ra đời Tổ chức.

- Cty phải tự xây dựng đơn giá lương thuởng, thường xuyên rà soát định mức cần lao, đơn giá lương thuởng, đáp ứng tốc độ nâng cao năng suất cần lao và tốc độ tăng thu nhập thực tế có một quan hệ tỷ lệ phù hợp.

- Xác định tổng quỹ lương của Doanh nghiệp căn cứ vào đơn giá lương thuởng và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp, nếu gặp vấn đề trong kinh doanh thì vẫn phải đảm bảo ức lương căn bản, tối thiểu cho người lao động trong DN. Để tiết kiệm tiêu xài quỹ lương bổng, thì quỹ lương lậu phải được dùng đúng mục đích , ko được sử dụng quỹ lương bổng một phương pháp tùy tiện và dùng quỹ lương để chi tiêu vào mục đích khác.

3. Các khoản tiết kiệm chi phí khác

* Muốn tiết kiệm chi phí kinh doanh, ngoài việc lập kế hoạch chi phí, Cty còn phải:

- Phân biệt rõ chi phí hoạt động kinh doanh và các chi phí hoạt động khác với những khoản ko đúng thuộc tính là chi phí kinh doanh hoặc những chi phí đã có nguồn kinh phí khai thác tài trợ, nếu đưa vào chi phí kinh doanh sẽ xảy ra việc tính trùng và về thực chất ko đúng với thuộc tính của nó. Trong kinh doanh, Tổ chức ko được đưa ra những khoản lỗ do quá trình liên doanh, liên kết, lỗ từ các hoạt động đầu cơ khác mang lại; các khoản thiệt hại trong kinh doanh như thiên tai, hỏa thiến, địa chấn,.. đã được chính phủ tài trợ hay đã được bên gây ra thiệt hại, tổn thất hay Cty bảo hiểm bồi thường; những khoản chi phí cho lãnh đạo DN hay cán bộ, công nhân viên đi thăm quan, khảo sat nước ngoài vượt quá định mức chi phí được Nhà nước quy định đối với từng trường hợp cụ thể. các khoản chi trợ cấp cạnh tranh thường xuyên hay đột xuất với công nhân viên, những khoản chi về khen thưởng như thưởng năng suất, thưởng thi đua, thưởng sáng kiến, tiết kiệm, những khoản tiền thưởng này đã lấy trong quỹ tiền thưởng của Tổ chức. các khoản chi ủng hộ địa phương, các Doanh nghiệp đoàn thể, DN thị trấn hội, xây dựng nhà nghĩa tình,.. cũng không được tính là chi phí kinh doanh.

 

Thong ke